OA办公登录入口 | 无障碍浏览 | RSS订阅 | 一键变灰 | 手机版

政民互动

您当前的位置: 首页 > 政民互动 > 部门信箱
信件编号: 查询码:
 部门列表
信件列表
  信件编号 |   处理部门 |   来信标题 | 来信时间 | 处理状态 | 浏览次数
202012170001 | 政府办公室 | 呼玛1月会封城吗 | 2020-12-17 | [已回复] | 87866
202002070001 | 政府办公室 | 疫情面前看政府大作为 | 2020-02-07 | [已回复] | 14342
201801290001 | 政府办公室 | 关于师范毕业生安置的问题 | 2018-01-29 | [已回复] | 4946
201712090001 | 政府办公室 | 实习申请 | 2017-12-09 | [已回复] | 5105